T-Bilişim, rekabet ortamında bilişimi merkeze alan yaklaşımıyla müşterilerine yenilikçi, başarı odaklı, ikna edici, analitik çözümler sunar. Dünyadaki gelişmeleri takip etmekle kalmaz, global rekabet karşısında yerel şirketlerin ihtiyaç duyacağı / duyduğu tüm yol ve kolaylıkları gösterir.

web portal tasarımı / yazılımı

mobil uygulamalar

proje analiz ve tasarımı

sap proje analiz ve entegrasyon

ERP

CRM

B2B

CMS

server, ağ ve güvenlik donanım ürün ve yazılımları

B2C - business to consumer - işletmeden tüketiciye)

ihtiyaç analizi ve yazılım geliştirme

sap tabanlı iş akışı süreçleri yönetimi

veri tabanı yönetimi

altyapı ve yazılım mimarisi oluşturma

yazılım bakım ve destek

iş süreci analizi ve iyileştirmeleri

uzaktan eğitim ölçme değerlendirme yazılımları

e-öğrenme yazılımları